Jan Svensen

 

De evige livsreiser

Jan Svensens grafiske blad former en egenartet verden som innbyr til vandring. Innadvendte og lukket om seg selv, som rugende på urgamle hemmeligheter, finner vi figurer i fragmenterte landskap. Avskallede detaljer av mønstre gir sine lydløse sportegn mens en gatehund gjør under halvmånen et «Annet sted».Billedkunstneren Jan Svensen veksler tilsynelatende ubesværet mellom maleri og grafikk og de ulike teknikkene ser ut til å befordre hverandres språk. Kunstneren selv opplever det slik at detaljer fra en periode med maleri kan føres videre i det grafiske. Dermed «drar han seg selv over terskelen», som han uttrykker det.


Eternal Odysseys

Jan Savensen's graphic leaves form a distinctive world which entices wandering. We find shapes, introverted and self-embracing as if brooding primeval secrets, in fragmented landscapes. Flaked details of patterned ornament communicate mute signs of traces while a stray dog barks under the crescent some "Other Place" (Annet Sted). The artist Jan Svensen appears to alternate effortlessly between painting and graphics, and the different techniques seem to enhance each other's language. The artist himself feels that details from a period of painting may be transferred into graphic art. Hence, in his own words, "he pulls himself over the threshold."


Los viajes eternos de la vida

Los grabados de Jan Svensen forma un mundo característico que invita a un viaje. Introvertidos y encerrados en sí mismos, como cavilando sobre antiquísimos secretos, encontramos figuras de un paisaje fragmentado. Detalles desconchados de diseños marcan sus huellas mudas mientras un perro callejero ladra bajo la media luna en otro lugar. El artista alterna aparentemente sin dificultad entre el grabado y la pintura, y las dos técnicas distintas parecen fomentar el lenguaje del uno al otro. El propio artista experimienta que detalles de un período de pintura pueden continuarse en los grabados. Con esto "tira a si mismo sobre el umbral", como él lo expresa. Un denominador común sumamente natural de la obra artística de Jan Svensen, es el Viaje. Conocemos todos la expresión: "El que hace un viaje, tiene algo que contar".

 

Visual Artist